Ułatwienia dostępu

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Ogólne

Ośrodek prowadzi zakładową składnicę akt, która dotyczy dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania, dokumentacji pracowniczej, dokumentacji organizacyjnej, rachunkowo-księgowej, w szczególności:

 • dokumentacji działu organizacyjno-kadrowego,
 • dokumentacji działu finansowego,
 • dokumentacji uczniów w zakresie przebiegu nauczania i wychowania.

Rejestry

Ośrodek prowadzi następujące rejestry i ewidencja:

 1. Rejestr zarządzeń Dyrektora Ośrodka,
 2. Rejestr umów,
 3. Rejestr upoważnień,
 4. Rejestr skarg i wniosków,
 5. Rejestr sprzedaży VAT,
 6. Rejestr zakupów VAT,
 7. Ewidencja środków trwałych,
 8. Ewidencja płacowa,
 9. Ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 10. Ewidencja faktur,
 11. Ewidencja umów zobowiązań,
 12. Ewidencja umów należności,
 13. Ewidencja not księgowych,
 14. Ewidencja list płac,
 15. Rejestr zamówień publicznych,
 16. Księga uchwał i protokołów rady pedagogicznej,
 17. Księga uczniów,
 18. Księga wychowanków,
 19. Księga arkuszy ocen,
 20. Ewidencja świadectw szkolnych,
 21. Ewidencja legitymacji szkolnych,
 22. Dzienniki lekcyjne, dzienniki świetlic, dzienniki zajęć (grup wychowawczych), dzienniki zajęć rewalidacyjnych, dzienniki zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, dziennik pedagoga i psychologa szkolnego, dziennik doradcy zawodowego, dziennik bibliotekarza,
 23. Ewidencja egzaminu ósmoklasisty,
 24. Ewidencja egzaminu maturalnego,
 25. Ewidencja egzaminu zawodowego,
 26. Ewidencja wypadków w pracy,
 27. Ewidencja wypadków uczniów,
 28. Arkusze organizacyjne.

Opublikował(a): Artur Ruciński

Ostatnia zmiana:

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Odrzucam
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i  Słabosłyszących w Raciborzu, jest publiczną placówką oświatową kształcącą dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności z wadami mowy i słuchu. Adres naszej strony internetowej to: https://bip-wp.oswnis.pl.

Pliki Cookie – „Ciasteczka”

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników. Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie plików Cookie. Mechanizm obsługujący pliki Cookie zazwyczaj jest domyślnie włączony, co umożliwia zapisywanie plików Cookie na Twoim komputerze. Twoja przeglądarka może też mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn, np. ustawienia pozwalające usuwać pliki Cookie, włączać lub wyłączać ich działanie oraz określać preferencje dla poszczególnych witryn. Włączenie blokowania plików Cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych elementów naszej witryny. Więcej informacji możesz uzyskać pod tym adresem: https://bip-wp.oswnis.pl/bip/dane-osobowe/
Save settings
Cookies settings