Ułatwienia dostępu

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Po kliknięciu linku zostanie otworzy się dokument

Regulamin Funduszu.pdf (1268 KB)

Załączniki:

 1. Oświadczenie o dochodach (pracowników).pdf (549 KB)
 2. Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS.pdf (390 KB)
 3. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej.pdf (392 KB)
 4. Wniosek o przyznanie zapomogi zimowej.pdf (470 KB)
 5. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży.pdf (480 KB)
 6. Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku.pdf (475 KB)
 7. Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej.pdf (516 KB)
 8. Poręczenie spłaty pożyczki.pdf (392 KB)
 9. Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe.pdf (490 KB)
 10. Oświadczenie pracownika wyrażającego zgodę na potrącanie dodatkowych należności z wynagrodzenia za pracę.pdf (210 KB)
 11. Oświadczenie Emeryta/Pracownika o zobowiązaniu do spłaty przyznanej pożyczki.pdf (399 KB)
 12. Wniosek o odroczenie spłaty pożyczki.pdf (384 KB)
 13. Wniosek o przyznanie dofinansowania do czesnego za pobyt dziecka w żłobku lub w przedszkolu.pdf (403 KB)
 14. Wniosek o przyznanie świadczenia kulturalno-oświatowego lub rekreacyjno-sportowego.pdf (209 KB)
 15. Oświadczenie Emeryta/Rencisty o numerze rachunku bankowego.pdf (406 KB)
 16. Oświadczenie o wysokości emerytury/renty/świadczenia kompensacyjnego do naliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.pdf (408 KB)
 17. Oświadczenie o wysokości emerytury po waloryzacji.pdf (358 KB)

Opublikował(a): Artur Ruciński

Ostatnia zmiana:

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Odrzucam
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i  Słabosłyszących w Raciborzu, jest publiczną placówką oświatową kształcącą dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności z wadami mowy i słuchu. Adres naszej strony internetowej to: https://bip-wp.oswnis.pl.

Pliki Cookie – „Ciasteczka”

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników. Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie plików Cookie. Mechanizm obsługujący pliki Cookie zazwyczaj jest domyślnie włączony, co umożliwia zapisywanie plików Cookie na Twoim komputerze. Twoja przeglądarka może też mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn, np. ustawienia pozwalające usuwać pliki Cookie, włączać lub wyłączać ich działanie oraz określać preferencje dla poszczególnych witryn. Włączenie blokowania plików Cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych elementów naszej witryny. Więcej informacji możesz uzyskać pod tym adresem: https://bip-wp.oswnis.pl/bip/dane-osobowe/
Save settings
Cookies settings