Ułatwienia dostępu

Struktura własnościowa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

Jednostką organizacyjną, przy pomocy której Sejmik, Zarząd i Marszałek Województwa Śląskiego realizuje zadania samorządu województwa jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037), przy ul. Ligonia 46.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu:

 • prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej;
 • finansowany jest ze środków budżetu państwa i środków organu prowadzącego;
 • nie posiada osobowości prawnej.

Nieruchomości oddane Ośrodkowi w trwały zarząd, stanowią własność Województwa Śląskiego.

Nieruchomości Ośrodka:

 1. Budynek szkoły podstawowej, w skład którego wchodzą:
  • pomieszczenia administracyjne,
  • klasy lekcyjne,
  • pracownie przedmiotowe,
  • pracownie komputerowe,
  • biblioteka z czytelnią,
  • pracownie gastronomiczne,
  • gabinet pedagoga,
  • gabinet psychologa,
  • gabinety specjalistyczne,
  • kuchnia,
  • stołówka,
  • toalety,
  • pomieszczenia gospodarcze;
 2. Budynek szkoły branżowej, technikum i warsztatów stolarskich, w skład którego wchodzą:
  • klasy lekcyjne,
  • warsztaty stolarskie,
  • pomieszczenie administracyjne,
  • toalety,
  • pomieszczenia gospodarcze;
 3. Budynek mieszkalny grup wychowawczych, w skład którego wchodzą:
  • świetlice i sypialnie grup wychowawczych,
  • świetlice szkolne,
  • pomieszczenia do realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • pracownie komputerowe,
  • pracownia florystyczna,
  • pracownia fotograficzna,
  • pracownia gastronomiczna,
  • gabinet pielęgniarki,
  • sala gimnastyki korekcyjnej,
  • pomieszczenia rekreacyjne,
  • toalety i łazienki,
  • pomieszczenia administracyjne;
 4. Budynek sali gimnastycznej;
 5. Budynek portierni;
 6. Budynek gospodarczy – garaże;
 7. Boiska wielozadaniowe;
 8. Nieruchomości gruntowe, w tym tereny zielone i ciągi komunikacyjne.

Opublikował(a): Artur Ruciński

Ostatnia zmiana:

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Odrzucam
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i  Słabosłyszących w Raciborzu, jest publiczną placówką oświatową kształcącą dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności z wadami mowy i słuchu. Adres naszej strony internetowej to: https://bip-wp.oswnis.pl.

Pliki Cookie – „Ciasteczka”

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników. Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie plików Cookie. Mechanizm obsługujący pliki Cookie zazwyczaj jest domyślnie włączony, co umożliwia zapisywanie plików Cookie na Twoim komputerze. Twoja przeglądarka może też mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn, np. ustawienia pozwalające usuwać pliki Cookie, włączać lub wyłączać ich działanie oraz określać preferencje dla poszczególnych witryn. Włączenie blokowania plików Cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych elementów naszej witryny. Więcej informacji możesz uzyskać pod tym adresem: https://bip-wp.oswnis.pl/bip/dane-osobowe/
Save settings
Cookies settings