Ułatwienia dostępu

Informacje o budżecie na 2023 r. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Informacje o budżecie na 2023 r. Plan dochodów i wydatków.

I. Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2023 r. po układzie wykonawczy

 1. Zatwierdzony plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2023 r.:
  • dział 801 rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne: 5 736 017,-
  • dział 801 rozdział 80107 – Świetlice szkolne: 879 418,-
  • dział 801 rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne: 4 545 405,-
  • dział 854 rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 6 533 476,-
  • dział 854 rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 405 816,-

   Plan wydatków budżetowych razem: 18 100 132,-
 2. Zatwierdzony plan jednostkowy wydatków Projekt Unijny na 2023 r.:
  • dział 801 rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne: 5 734,-

   Ogółem zatwierdzony plan jednostkowy wydatków na 2023r 18 105 866,-

II. Plan jednostkowy dochodów na 2023 r. po układzie wykonawczym

 1. Zatwierdzony plan jednostkowy dochodów budżetowych na 2023 r.:
  • dział 854 rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 144 800,-

III. Plan jednostkowy dochodów i wydatków na 2023 r. po układzie wykonawczym

 1. Zatwierdzony plan jednostkowy dochodów i wydatków Wydzielonego rachunku na 2023 r.:
  • dział 854 rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 1 000,-

Informację przygotował(a): Gabriela Kuśnik

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Odrzucam
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i  Słabosłyszących w Raciborzu, jest publiczną placówką oświatową kształcącą dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności z wadami mowy i słuchu. Adres naszej strony internetowej to: https://bip-wp.oswnis.pl.

Pliki Cookie – „Ciasteczka”

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników. Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie plików Cookie. Mechanizm obsługujący pliki Cookie zazwyczaj jest domyślnie włączony, co umożliwia zapisywanie plików Cookie na Twoim komputerze. Twoja przeglądarka może też mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn, np. ustawienia pozwalające usuwać pliki Cookie, włączać lub wyłączać ich działanie oraz określać preferencje dla poszczególnych witryn. Włączenie blokowania plików Cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych elementów naszej witryny. Więcej informacji możesz uzyskać pod tym adresem: https://bip-wp.oswnis.pl/bip/dane-osobowe/
Save settings
Cookies settings